współuruchomienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Artykulacja głoski w grupie jest jakoś zmieniona, jest w zasadzie jakoś uproszczona czy ułatwiona w porównaniu z jej artykulacją w stanie izolacji, podlega zmianom kombinatorycznym. Ten proces znamienny wzajemnym wpływem artykulacji głosek wykonywanych w obrębie jednostki językowej (wyrazu, wypowiedzenia) i tego samego, błyskawicznego odcinka czasu nazywa się właśnie koartykulacją („współuruchomienie“ narządów mownych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.