wspólnotowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 378 JANINA TABORSKA cendentną „Wspólnotą”, źródłem i najdoskonalszym wzorem wspólnoty ludzkiej. Na jej „obraz i podobieństwo” został stworzony nie tylko pojedynczy człowiek, ale cała ludzkość — od pierwszej chwili pomyślana przez Boga „wspólnotowo”. Grzech pierworodny w jakiś sposób „zepsuł” tę Bożą ideę ludzkiej wspólnoty i przyniósł rozdarcie jedności nie tylko między człowiekiem a Bogiem, ale także w stosunku człowieka do człowieka. Bóg jednak nie „zrezygnował”" ze swego planu: Odkupienie miało być jego naprawą, odnową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.