wstemplować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) towa”, prowadzona w tonie lepkiej kurtuazji. Indagujący mnie cywilny ubek okazał się na tyle cywilizowany, że bez żenady nazywał sam siebie policjantem, i chociaż sugerował, bez cienia uśmiechu, że wspólne jest nam dążenie do prawdy, do zbierania autentycznych informacji, nie przeczył też, że społeczne funkcje policjanta i pisarza są sobie przeciwstawne, a jakiekolwiek ich zbliżenie jest symptomem choroby. Przy końcu rozmowy wysłał milczącego świadka po mój paszport, po czym wręczył go mnie, ze wstemplowaną wizą, i ze stwierdzeniem, że nasza rozmowa zostawia w nim „poczucie niedosytu”. Kiedy wyszedłem z Pałacu, nie było w polu widzenia żadnych dziewczyn w bułgarskich kożuszkach, ani panów z aktówkami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.