wszechdobro

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 797. Wszechcele Kras DD 5, 137; 798. Wszechchor TOliz Dz 3, 189; 799. Wszećhcierpienie Kras Lir 6, 275; Słów KD 4, 51; 800. Wszechdobro Kras PP 5, 30; — por. ros. ecedoópuü-, 801. Wszechdobrodziejstwo Kras DD 5, 158; por. ras. ecedoGpodereAbHHir, 802. Wszechdobry Kras NK I 5, 338; Paszk P 100; 803. Wszechduch Kras NK I 5, 312; — por. ros. ecedyuinuu; 804. Wszechdźwięk Kras NK I 5, 332, 427 war;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.