wszechobronny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mowy. Przechodząc do praktycznego wniosku podkreślić musimy, iż cala Ruś objęta od dwu lat bolszewizmem, demoralizowana najskrajniejszą demagogią, ze zniszczonymi warsztatami pracy i placówkami cywilizacji, pełna krwi ofiar społecznej, partyjnej i narodowej nienawiści potrzebuje przede wszystkim silnej, mądrej i wszechobronnej organizacji. Wszystkie dotychczasowe próby owładnięcia i rządzenia tym krajem robione czy to przez niepodległościowe partie ukraińskie, czy to przez umiarkowane i konserwatywne żywioły rosyjskie z hetmanem Skoropadskim na czele zbankrutowały przede wszystkim dlatego, że nie miały realnego, obliczonego na miarę chwili programu tej organizacji. Pro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.