wszelejaki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sąsiadami. Starał się być oględny i układny w słowach, zwracał się przy tym również do obecnego w izbie Konrada von Tutelen, którego tu sprowadził na dokaż swej dobrej woli. Welf temu wszystkiemu napartno nie dawał ucha, powtarzając że Rycerzy Teutońskich trzeba wspierać wszelejakimi sposobami. Kanonik Godfryd chciał pomóc swemu panu, ale nie zyskał lepszego wyniku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leśmian, Bolesław 1974. Poezje wybrane, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo