wszystkoistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wa“. W ocenie Bartka nie jest autor konsekwentny: jego sądy szczegółowe są dość chłodne, a nawet negatywne, co zresztą wynika niekiedy z fałszywych kryteriów, przejętych z najgorszych „wszystkoistycznych“ recept (np. pretensja o to, że Niemcy występują tylko jako postacie epizodyczne — bez pogłębienia psychologicznego — lub że w noweli nie ma ani jednego pozytywnego Niemca — s. 347). Konkluzja ostateczna natomiast war...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.