wychowawca-opiekun

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tym wypadku także nie należy przedwcześnie wyciągać wniosków i dostrzegać dużych zbieżności między samorządem korczakowskim a poglądami i propagowanymi przez Wynekena „gminami szkolnymi“. Korczak, w odróżnieniu od Wynekena, zawsze uznawał potrzebę roztaczania nad dzieckiem opieki organizowanej przez dorosłych i nigdy nie umniejszał roli wychowawcy-opiekuna w procesie wychowania, choć jego funkcję pojmował zgoła po nowemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.