wychowawczo-edukacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inny charakter mają Obrazki z bursy, wyrosłe z przeżyć osobistych i doświadczeń pisarza — z jego pobytu w szkole duchownej — będące surowym obrachunkiem z ówczesnym systemem wychowawczo-edukacyjnym: bezmyślnym rygorem, karą chłosty (sam chłostany był czterysta razy), otępiającymi lekcjami, warunkami paczącymi charaktery i wywołującymi u łagodnych chłopców cechy agresywne. Nie odnajdziemy w tych szkicach beztroski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.