wychowawczo-poznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ktoś znajduje w tych nowelach jedynie sadyzm i perwersję. a kto inny — głęboko przekonywające, bardzo silne pod względem artystycznym potępienie tych cech. Komuś brak tu ideału, a kto inny z wdzięcznością stwierdza, że w tej twórczości znika kłamliwa idealizacja; ideał można znaleźć w głębokim humanizmie, który polega na bezwzględnym demaskowaniu starych, wilczych stosunków człowieka do człowieka w imię nowego typu stosunków. Dla jednego wychowawczo-poznawcza (!) wartość literatury polega na ukazywaniu przyjemnych, lecz połowicznych i papierowych prawd, wystylizowanych bohaterów pozytywnych, ktoś inny zaś doszukuje się jej w wyrażaniu pełnej prawdy o życiu. Ó tym wszystkim można dyskutować, natomiast nie podlega dyskusji prawo socjalistycznego pisarza do poszukiwania prawdy — nawet za cenę popełniania omyłek — jego obowiązkiem jest głoszenie prawTdy tak, jak ją rozumie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.