wycinkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Artykuł niniejszy można traktować tylko jako uwagi na marginesie zebranych wycinkowo materiałów oraz dyskusji, jaka odbyła się w końcu maja w CZB na ten sam temat. Nie jest on ani oceną zakupu, ani też wytycznymi do dalszej pracy. Jeżeli pobudzi do dyskusji na temat zakupu chociażby w kilku bibliotekach, to spełni właśnie swoje zadanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.