wydelegowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mówca w uroczystej formie dał wyraz zadowoleniu, że władze państwowe uczci* ły zjazd przez wydelegowanie swych przedstawicieli i zaznaczył, że prasa ży* dowska spełnia zadanie uświadomienia obywatelskiego mas żydowskich i pracując dla społeczeństwa żydowskiego — ma na względzie dobro całego Państwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.