wyimaginowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Poczucie czasu i cykliczności zawiera w sobie coś bezpośredniego i subiektywnego — pierwotne wrażenie „upływania”. Jednak w naszym potocznym myśleniu użytkowników SAE element ów powleka się czymś odmiennym, czymś, co jest wprawdzie mentalne, lecz nie da się nazwać „subiektywnym”. Czynnik ten nazywam zobiektywizowaniem albo wyimaginowaniem, ponieważ jego wzorzec zaczerpnięty został ze świata zewnętrznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Whorf, Benjamin Lee 1981. Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.