wyizolować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tu trzeba uwagę na definicję cechy językowej jako zmiennej losowej x występującej z określonymi prawdopodobieństwami p — takie ujęcie jest oczywiście konsekwencją wyłącznie kwanty taty wnej interpretacji cech językowych. Autorzy zwracają też uwagę na potrzebę badań typologicznych zarówno w systemie, jak i w tekście, widzą także konieczność porównywania elementów rozpatrywanych na tle systemu (elementy identyczne = mające tę samą funkcję w systemie), a nie elementów wyizolowanych (por...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.