wykonawca-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niebezpieczeństwo: jest nim coraz większe oddzielenie wykonawcy-robotnika od produktu jego pracy. Bezpośredni wytwórca niejednokrotnie nie ogląda lub ma tylko niewielki kontakt z efektem swojej pracy. Znacznie częściej ma do czynienia z towarem jako jego konsument, nie zaś producent. Ta sytuacja niewątpliwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gilejko, Leszek (red.) 1974. Rewolucja naukowo-techniczna jako czynnik rozwoju, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.