wykorzystywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zażalenie mniejszości niemieckiej w Polsce wzgl. pewnych jej odłamów do Ligi Narodów w sprawie rzekomych krzywd, wyrządzanych Niemcom przy wykonywaniu reformy rolnej, nie wymagałoby dokładniejszych roztrząsań, a raczej nadawałoby się do kronikarskiego jedynie ujęcia, gdyby nie nadawanie petycji tej przez samą mniejszoszość znaczenia propagandowego nazewnątrz oraz wykorzystywanie jej przez niektóre koła niemieckie dla celów wewnętrzno-politycznych w obecnym okresie przedwyborczym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.