wylicznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia geograficznego, kursu itd. Konstrukcja urządzenia oparta jest na stworzeniu płaszczyzny stabilizacji, dokonywaniu pomiarów przyspieszeń i ich sumowaniu w dwóch lub trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach, wyeliminowaniu wpływu obrotu ziemi, sił ciężkości, sił tarcia, niedokładności technologicznych oraz uwzględnieniu wielu innych jeszcze czynników wpływających na dokładności, pewność działania, ciężar i wymiary urządzenia. Składa się ono z żyroskopów, przyspieszeniomierzy elektromechanicznych lub elektronowych, wyliczników (urządzeń liczących) i przyrządów śledzących...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pilecki, Szymon 1960. Lotnictwo. Mała encyklopedia, Warszawa : PWT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.