wymagalnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Daleki wszelako był C. od niedoceniania wyrazu poetyckiego. Uznając, że pełnię prawdy da się osiągnąć jedynie przez kojarzenie ducha i natury, za naczelny wymagalnik kompozycji uznawał harmonijne powiązanie idei z formą. Za najdoskonalszą organizację twórczą uważał nie tę, co jest zdolna do najwyższych uniesień, ale tę, która z najwyższym natchnieniem zdoła połączyć równowagę innych władz ducha. Takie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.