wymaganie-kryterium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2« Realizacja powyższego zadania wymaga jasnego sprecyzowania dla każdego kierunku studiów: a) profilu kandydata na studia, na podstawie analizy profilu idealnego studenta, idealnego absolwenta, b) wymagań-kryteriów przyjęć, które uwzględniałyby nie tylko wiedzę rzeczową, ale i umiejętności teoretyczne i praktyczne oraz cechy osobowości pożądane i konieczne na danym kierunku studiów, c) opracowania takich norm ocen czy takiego systemu punktacyjnego, który pozwoliłby na zwiększenie obiektywizmu oceny« 3« ¿<ie wystarcza określenie w obrazie idealnego kandydata, studenta czy absolwenta cech ważnych dla danego kierunku i ustalenie na jego podstawie kryteriów-wyraogów egzaminacyjnych, lecz po wybraniu kandydatów na kierunek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sesja 1967. Sesja dydaktyczna poświęcona egzaminowi wstępnemu na I rok studiów uniwersyteckich 29-30 marca 1966 roku, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.