wyprzednik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) trzymać im pola w pochodzie naprzód. Dzięki temu są pewne dziedziny pracy narodowej dziś, gdy jesteśmy już wolni, mniej zaniedbane od innych. Wykazują one na przykładach, że Polacy są dosyć zdolni i mocni, żeby potrafili dogonić swych wyprzedników, jeżeli tylko zechcą należycie pracować. Dziś jednakże rozumieją tę prawdę jeszcze tylko nieliczni wpośród nas, ale ilość jej wyznawców rośnie i z konieczności rosnąć powinna coraz bardziej. Dobra, gruntowna, moralna oświata dana jak najszerszym warstwom i pomyślne warunki wolnego bytu powinny doprowadzić z czasem naród nasz do rozwoju, do rozkwitu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jankowski, Edmund 1972. Wspomnienia ogrodnika, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.