wyznaniowo-historyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) katolicy, czy w ogóle zachodni chrześcijanie do swoich. Także unici, którzy na obecnym, historycznym etapie stali się główną kością niezgody między rzymskim katolicyzmem a wschodnioeuropejskim prawosławiem, też mają swoją, już pół-tysiącletnią tradycję, w tym i tradycję wyznaniowego męczeństwa, której wyrzec się, nawet gdyby chcieli, po prostu nie mogą. Walka z wszelkimi wyznaniowo-historycznymi tradycjami jest walką z góry przegraną. Tylko jednej rzeczy można ze strony wszystkich tych tradycji wymagać: uznania, że wszystkie one mają wartość tylko instrumentalną, jako zewnętrzne, kulturowe środki wyrazu ponadkulturowego, autentycznego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to nade...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo