wzmacniacz-ogranicznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W panelu sterującym sygnały wysokiej częstotliwości poprzez filtr częstotliwości wierzchołkowych L2 C2 C3 są podawane na filtry pasmowe 6, 7, 8, rozdzielające sygnały według ich częstotliwości; filtr częstotliwości wierzchołkowych chroni filtry pasmowe przed przedostaniem się napięcia zasilającego o częstotliwości 300 Hz. We wzmacniaczach-ogranicznikach 10, 11, 12 sygnały wysokiej częstotliwości są wzorcowane według amplitudy i podawane do detektorów częstotliwościowych 13, 14, 15, gdzie przekształcają się w sygnały niskiej częstotliwości (300 Hz), których amplitudy są proporcjonalne do mierzonych wielkości (>. Sygnały przekształcone...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Plewa, Stanisław 1972. Geofizyka wiertnicza, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.