yang

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na niebie i stworzyciela świata. Bóg i niebiosa zostały stworzone później, na początku zaś istniał tylko chaos, olbrzymia pustynia wodna, która miotała się od wstrząsów i kipiała i z której powstały wreszcie siły yin i yang, a te z kolei po długich wiekach zrodziły istotę P’an-Ku, który był ośrodkiem chaosu; przystąpił on niebawem do jego kształtowania i oto chaos z wody, jaką był pierwotnie, w sposób niewytłumaczony zamienił się w kamień. Przez osiemnaście tysięcy lat P’an-Ku obrabiał ten ka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nourse, Mary A. 1937. Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.