yeti

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nam współczesnych. Zmian od czasu wielkich, pionierskich, odkrywczych wypraw, wspartych całą armią pomocniczą i wierzących jeszcze w istnienie yeti i tym podobne dziwa himalajskie — do wypraw sportowych, szybkich, zwinnych organiczających do niezbędnego minimum pomoc miejscowych górali i traktujących teren swej działalności tak, jak Alpy i Kaukaz traktowali zdobywcy ze złotej epoki alpinizmu. A więc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.