ygrekować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co wykonywać czynność illokucyjną. Co najwyżej można stwierdzić, że owa formuła nie będzie odpowiadała czynności perlokucyjnej, natomiast formuła „poprzez powiedzenie” nie będzie odpowiadała czynności illokucyjnej. W szczególności (a) posługujemy się tą samą formułą, gdzie „ygrekować” to tyle co wykonywać jakąś uboczną część czynności lokucyjnej; na przykład: „Mówiąc, że nie znoszę katolików, odnosiłem to tylko do dzisiejszych czasów”, albo: „chodziło mi, albo myślałem, o rzymskich katolikach”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Austin, John Langshaw 1993. Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.