ypsylon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nr 323, s. 6b), poszła dalej. Sądzi ona, że pierwsze z nich to «nazwisko o cesze dyminutywu (Raptusiewicz od raptusia, nie Raptusowicz), a także temperament starszego pana wskazywałby na typ pyknika [niepotrzebne tu powoływanie się na grecki ypsylon, gdy przecie naturalnie mówi się o typie piknicznym. K. A.], małego grubego szlachcica»...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nitsch, Kazimierz 1955. Wybór pism polonistycznych. T. 2. Studia wyrazowe, Wrocław ; Kraków, Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.