yuan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na/USA Communications Inc., współpracującego z China Central Television, w kraju jest 65 min telewizorów (w samym roku 1985 sprzedano 13—15 min odbiorników, w tym jednak tylko 4 min kolorowych, których cena 1500 yuanów przekracza znacznie roczny zarobek przeciętny wynoszący 1150 yuanów). Liczbę telewidzów szacuje się na 200 do 300 milionów. W miastach 83*/» gospodarstw domowych posiada telewizor. (NZZ 16 X 1986...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.