zżółkłość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 804 Indeks zwierzchny 618 zwierze 658 zwierzęcy 658 zwierzyna 658 zwieść 619 zwietrzeć (zwietazeć) 628 zwiędły 620 zwięźle 611 zwilżyć 621 zwiotszaly 623 zwiotzzeć 623 zwisać 618 zwisły 618 zwłaszcza 625 zwód 628 zwodziciel 628 zwodzić 628 zwój 629 zwolennik 630 zwoleny 630 łaba 660 łabiniec 660 żabka 660 Żaboklicz 234, 660 łabokrzek 660 żachnąć się 662 żaczek 661 żadać się 660 żadanie 660 żaden 660 żadliwy 660 żądny 660 żadzenie 660 ładzić się 660 źaga 660 żagawa (żec) 664 żagawica 664 żagawka 664 żagiel 660 żagiew (żec) 664 żaglować 660 żak (sak) 661 żak 661 żakiet 197 żakować 661 żakowski 661 żal 661 żalić się 661 żalm 661 żalnik 661 żałba 661 żałoba 661 żałobny 661 żałomsza G61 zwoleństwo 630 zwolić 630 zwołać 630 zwon 658 zwonarz 658 zwonek 658 zwonica 658 rwoniec 658 zwonnik 658 zwónowy 658 zwońciec 658 zwończek 658 zwrot 633 zwrotka 633 zwrotnik 633 zwurdzić 658 zwycięzca 658 zwyciężydel 659 zwyciężyć 658 zwyczaj 638 zwykły 638 żałostny 661 żalośdw 661 żałość 661 żalośny 661 żałować 661 żałtarz 661 żar 661 tarki 661 żarliwość 662 żarliwy 661 żarłactwo 667 źarlak 667 żariastwo 667 żarłoctwo 667 żarłoczny 667 żarłok 667 żarna 662 Żarnów 662 żarnowiec 662 żamowowy 662 Żarnowy 662 żarny (żar) 662 żarota 662 żarotować 662 żarski 661 żarstki 661 żarstwa (żwir) 668 żart 662 żartobliwy 662 żartować 662 żarzewie 662 żarzka (żaga) 661 żarzotki 662 żarzyć się 662 zwylubić 638 zwyżka 639 Zych 652 zyndra 652 zyfazytar 190 zys 652 zysk 660 zyskać 660 zyskowny 660 Zyś 652 zyz 652 zyza (zęza) 652 zyzoWaty 652 zziajany 652 zzuć 657 zzuwać 657 zżąć 662 z żec 663 zżółkłość 666 zżyć 669 zżydowieć 669...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brückner, Aleksander 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.