zżółknieć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 402 Józef Trypucko zwiesz 497 zwiędnieć 120, 513 zwiezie 154 *zwijać 592 zwikłany 592 zwinąć 156 zwinięty 517 zwiódł 92 zwiózł 92 żwir 175 zwisnąć 516 zwitek 725 zwlec 725 zwlekać (z acc) 696 zwlekł 14 z włóczy ciel 271 * z włóczyć 100 zwłóczyć 579, (z acc) 696 zwłok (gpl) 109 ‘zwłoka 114 zwłoki (npl) 108 zwodziciel 271 zwodzić 725 z wódź (imp) 94 ‘zwolnienie (z gen) 671 zwoływać 535 ‘zwózka 725 zwoźcie (imp) 110 zwrot 103 ‘zwrotka 103 ‘zwrotny 103 zwycięzca 178 zwycięztwo na czym 615 zwycięztwy (ipl) 389, 390 zwycięzca 178 zwyciężce (npl) 411 ‘zwyciężki 178 ‘zwyciężko 178 zwyciężon 438 ‘zwycięztwo 178 zwyknąć 592 zydel 33 zydelek 33 zyskać 500, 523 zyskiwać 535 zyzem (isg) 33 zyźny 177 zżółknieć 1, 513 ‘źbierać 153 ‘źbierać 45 ‘źbiorowo 153 ‘źbiorowy 153 ‘źbiór 153 ‘ździerać 156 Zdzisław 156 ‘ździwić się 156 ‘ździwiony 153 źle 154, 156 *ź liczyć 153, 158 ‘źmiana 153 źmiej 52 żmij 327 żmija 170 ‘źniewaga 153 żniwiarzy (gpl) 170 żreć 182 źrenica 180 ‘źródlanny 250 źródlisko 295 źródło 180 źrzeć 182 źrzenica 180 źrzódlany 180 źrzódło 102, 180 źrzódłowy 180 ‘źwiedzić 153 ‘źwierciadlany 153 ‘źwierciadło 153, 158 ‘źwierz 153, 158 ‘źwierzać 153 ‘źwierzątko 153 ‘zwierzchnik 153 ‘źwierzchność 153 ‘źwierze 124, (npl) 364, (ipl) 377 ‘źwierzę 153 ‘źwierzęci 443 ‘źwierzęcy 153 ‘zwierzy (gpl) 370 *ź wierzy na 153, 158 ‘zwierzyniec 153 ‘źwierżyna 185 ‘żwirek 170 ‘źziębnąć 156...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.