zżeranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wymurówka dolnej części szybu jest szczególnie narażona na niszczące działanie węgla osadzającego się w porach oraz na zżeranie przez pary i gazy. W tej części pieca panuje atmosfera silnie redukująca, gdyż gazy zawierają m. in. znaczne ilości tlenku węgla. Gazy te przenikając przez spoiny pomiędzy poszczególnymi kształtkami oraz przez powierzchniowe warstwy materiału przedostają się do wnętrza tworzywa szamotowego (w pory) gdzie tlenek węgla reaguje z tlenkiem żelaza dając węgiel w wyniku reakcji 2 	CO -> C + C02 Osadzający się z biegiem czasu w coraz większych ilościach węgiel powoduje w początkowym stadium zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej wyrobów, następnie zaś rozsadza je. Dla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tokarski, Zbigniew 1964. Materiały ogniotrwałe. Produkcja, metody badań, zastosowanie, wyd. 3 popraw. i uzup., Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.