zżywać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Musimy tedy dzisiaj z całą powagą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy twórcze dzieło Reymonta istotnie wyraża to wszystko? Musimy także zastanowić się nad tern, czy znamy to dzieło dostatecznie, czy jesteśmy z niem zżyci tak, jak naród zżywać się powinien z arcydziełami swojej literatury?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dębicki, Zdzisław 1925. Wł. St. Reymont laureat Nobla, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo