zaadaptować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie w istniejących już budynkach. Nie znaczy to wcale, aby tak było dobrze, nie mniej jędnak musimy się liczyć z rzeczywistością i nie zapominając o tym, że: „Budynek nowy dobrze zaprojektowany zawsze będzie lepiej służył celom szerzenia kultury i oświaty niż stary, nawet jak najlepiej zaadaptowany", musimy zająć się opracowaniem wytycznych tej niejednokrotnie koniecznej adaptacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.