zaadoptować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) procentowo realistyczna. Stało się to, być może, dzięki ciążeniu rasy do wszystkiego, co jest nie tyle praktyczne, ile konkretne, dające się uchwycić, zewnętrzne, do tego, co w jednej dziedzinie będzie wytwarzało malarzy, w innej zaś malarzy obyczajowości i komedjopisarzy. Być może również, że duch rasy zaadoptował rzeczywistość zewnętrznego świata, ponieważ wzbroniono mu wzlotów filozoficznych, introspekcji, analizy i prawa do powątpiewań. W całej literaturze hiszpańskiej daremniebyśmy szukali książek ó la Amiel, niema w niej także renanlzmu, ani hamletyzmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blanco-Fombona, Rufino 1935. Zdobywcy Nowego Świata, przeł. E. Boyé, Warszawa : Bibljoteka Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.