zaadresować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozczytywał. W twórczości epicznej Scotta istnieje szczególna powieść, malująca współczesne stosunki obyczajowe pt. St. Ronans Weil (i823). Znajdujemy w niej list towarzystwa kąpielowego, zaadresowany do świeżo przybyłego gościa i przesłany z jednego hotelu do drugiego. Zaczyna się on od słów »A choir of Dryads and Naiads« i jest okazem modnego listu w nastroju romantycznym »romantic ton of epistle« (02)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Windakiewicz, Stanisław 1914. Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej, Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.