zaadresowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej wkroczyło w piętnasty rok swojej działalności. Jego dorobek wydawniczy wynosi 2 500 tytułów, o łącznym nakładzie 31 min. egzemplarzy. Do 1955 r. Wydawnictwo, jako par exellence „specjalistyczne”, było mocno ograniczone w tematyce i skłaniane do oddawania beletrystyki „niewojskowej” „Iskrom”, a sportowej — „Sportowi i Turystyce”. Przez szereg lat pieczątka firmowa Wydawnictwa kojarzyła się z jakąś wąską specjalnością, z zaadresowaniem sygnowanej nią książki do czytelnika wojskowego bądź ściśle z wojskiem związanego. Przyczyniło się to do powstania, wciąż jeszcze zresztą pokutującego w szerokich kręgach czytelniczych, przekonania, że Wydawnictwo MON jest placówką przeznaczoną dla „wtajemniczonych”. Ostatnie lata przyniosły jednak znaczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.