zaadsorbować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cechy antygenu. Chodzi jedynie o działanie ochronne. Zozaja, Gensares i inni autorzy adsorbowali hapteny forssmanowskie za pomocą ałunu, Schmidt adsorbował lipiny na cząsteczkach kolodium. W ten sposób zaadsorbowane cząsteczki wchłaniają się bardzo wolno, co potęguje na ogół ich własności antygenowe. W tych warunkach hapteny mogą wywoływać przeciwciała nawet bez współudziału białka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.