zaafiszować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zaadresować się 100, 102 zaafiszować 301, 310 zaagitować 69 zaambarasować 35 zaambarkować się 100, 102 zabawa 208, 209, 351 zabawiać się 301, 351, 355, 357 zabawić 301, 310 zabawić się 310 zabezpieczyć 307 zabierać 301, zabierał 118 zabrać 301, 310 zabrać się 49 zabrylować 301, 310 zacacać 301, 310 zachcieć 310, zachciałeś 302 zachciewa się, zachciało się 302 zachodzić 302, 310, 351, 355 zachować, zachowuję 352 zachować się 302, 310, 351, 352, 355 zachowanie 351, 352, 355, 357 zachowywać 352 zachowywać się 352 zachwycić 50, 51, 302, 310 zachwyt 302 zachwytywać 302 zacieniować 302, 310 zacieniowywać się 265 zaczarować 297 zaczeluścić 303, 310 zaczepliwie 254 zaczepliwy 254 zaczynając 57 zadanie 195 zadawalniać, zadawralniający 196 zadeklarować się 303 zadowalać, zadowalający 196 zadowalniać, zadowalniający 196 zadowolenie 54, 196 zadowolnić 195—196 zadowolnienie 195—196 zadowolniony 196 zadowolony 196 zadrętwieć 303, 310 zadruga 224 zadrużny 224 zadrzemany 54 zaducha 208, 209 zadychiwać się 265 zadyszeć się 265 zadzierżawić 303, 310, 311 zaekwicjonować 83 zaekwicjonować 83 zafrankować 303, 310, 311 zagadując 267 zagadywać 263, 265 zaglądać 304 zagfosić 303, 310 zagłosować 303, 310 zagłuszyć 310 zagodzić 303, 310 zagościć 303, 310, 311 zagroblenie 262 zagroblić 262 zahonysty 24 zająć 301 zająkać się 42 zajmować 265 zajmować się 50, 51 zaj mywać 265 zajrzeć 304, 310, zajrzemy 117 zajść 304, 310 zajść się 304, 310 zakaz 50, 51 zakład 352 zakolonizować 304 zakołysać 304, 310 zakonstatować 304, 310 zakony 130 zakosztować 305 zakryszka 171 zakryszyć 171 zakupka 171 zakwitować 305, 310, 311 zaledwie 259 zaledwo 259 zależeć 305, 310 zalęknąć 304 zaliwny 225, 229 załajać 305, 310, 311 załebek 150—151, 170 załzawić 305, 310 zamach 245...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.