zaaganżowanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 242 STOSUNKI POMIĘDZY PAŃSTWAMI gród także innym, bardziej lojalnym rządom, co w dalszym ciągu powiększyło ekonomiczne zaaganżowanie się ZSRR.* Nic dziwnego, że tego typu ekonomicznie zorientowani przywódcy partyjni jak Saburow albo Pierwuchin zaczęli coraz bardziej niepokoić się konsekwencjami polityki Chruszczowa i stopniowo zbliżyli się do tych kół KPZR, które uprawiały wobec niego opozycję z powodów ideologicznych i politycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.