zaaklimatyzować się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rosjan i Tatarów. Żydzi, jak 1 w reszcie kraju, tworzą głównie element miejski; Rosjanie składają się po części z emigrantów, po części z inteligencji i półinteligencji, która napłynęła za czasów rosyjskich i zaaklimatyzowała się, wreszcie — z gmin t. zw. starowierów, którzy swego czasu uszli przed prześladowaniami religijnemi z Rosji i osiedlili się na wschodnich rubieżach Rzplitej; Tatarzy tworzą znikomy odsetek ludności, rekrutując się przeważnie z drobnych właścicieli ziemskich i rzemieślników; są oni całkowicie wychowani w kulturze polskiej, nazywają się jednak Tatarami ze ze względu na swe historyczne pochodzenie i wyznanie muzułmańskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.