zaakomodować się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przekonanie o niemożliwości życia w zaistniałych warunkach w nich wyrażone nie wynika jednak z lęku czy cierpienia, które niezależnie od kontekstu dają się intelektualnie albo emocjonalnie wytłumaczyć i wprowadzić w wyższe struktury sensu, lecz jest następstwem uwarunkowań natury ontologicznej, istniejących w tym przypadku, jak ówcześnie sądzono, w swej formie ostatecznej, i nie dającej się zaakomodować do niczego. Z chwilą ostatniego rozbioru życie zostało jakby pokonane i unicestwione tak w wymiarze zbiorowym, jak jednostkowym. I choć nadal śmierć pozostaje poza obrębem afirmacji, a samobójca traktowany jest przede wszystkim jako sprawca zbrodni, a nie jej ofiara, to przewartościowania i tutaj sąjuż zauważalne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Napis - Napis (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.