zaakomodowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ryc. 256. Wycinek ze zdjęcia mikrostereoradiograficznego obrazu „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci. Sygnatura na odwrociu w porównaniu do warstwy farby odległej o 4 mm została na skutek mikrostereoradiograficznego zdjęcia przesunięta w bok o 12 mm. (Oglądać należy za pomocą przegródki z nielśniącej tektury lub dykty długości ok. 60 cm., którą się ustawia między oboma zdjęciami i patrzy w ten sposób, żeby lewe oko widziało lewe zdjęcie a prawe — prawe zdjęcie. Po odpowiednim zaakomodowaniu oczu widz: się jedno stereoskopowe zdjęcie między dwoma przegródkami. Przy odpowiedniej umiejętności oglądania stereoskopowego można widzieć nawet bez przedziałki, lecz należy, patrząc w środek między zdjęciami, w ten sposób ustawić oczy, jakby się patrzyło na nieskończoność a nie na zdjęcie. Wtedy widzi się trzy zdjęcia, z których środkowe jest wyraźnie przestrzenne)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.