zaaktualizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kol.: Rogowski, Jasienowicz, Kluczyk; Kowalczyk. Zgodnie z ramowym planem pierwsze prace nowoobranego Zarządu idą w kierunku zaaktualizowania listy dawnych członków, rekrutacji nowych oraz zorganizowania odpowiednich referatów i sekcji przy Zarządzie Okręgu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.