zaanektować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gdy przeminął młodzieńczy zapał, gdy skończyły się bohaterskie imprezy podboju, gdy wojny nie przynosiły w darze fortuny, lub też odbierały ją, conąuistadorzy już spauperyzowani, albo podnosili bunt, albo też odwoływali się do łaski państwa, które zaanektowało ich dzieło. Państwo —to był król. Prosili przeto monarchę o nagrody i beneficja cl właśnie, którzy podarowali królom cały legendarny kontynent. Aby otrzymać tę łaskę,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blanco-Fombona, Rufino 1935. Zdobywcy Nowego Świata, przeł. E. Boyé, Warszawa : Bibljoteka Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.