zaanonsowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kurtyna opada tylko dla zaznaczenia pauz i pozbierania zabitych i rannych, bo dekoracja pozostaje zawsze ta sama. Wymalowano ją przezornie trwałymi farbami na wytrzymałej na ciosy desce, aby nie rozniosły jej gwałtowne batalie, jakie szaleją na scenie..! Kiedy jakiś bohater, względnie bohaterowie inają się przenieść, dajmy na to, z Rzymu do Paryża, wychodzą po prostu prawą stroną i wracają z lewej. Bęben służy do zaanonsowania sąsiadom, że teatr daje spektakl, ręczna harmonia... to orkiestra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.