zaapelowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4) 	Uczestnicy konferencji proszą Ministerstwo Kultury i Sztuki o zaapelowanie do Ministerstwa Oświaty w sprawie poparcia akcji opieki nad zabytkami graficznymi przez udzielanie odpowiednich dotacji, przydział odpowiednich lokali, a nade wszystko sil fachowych tak naukowych jak i technicznych w podległych Ministerstwu zbiorach graficznych o charakterze zabytkowym i artystycznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.