zaaplikować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z szerokiemi widnokręgami, t. j. rozumiejący względność swojej własnej wartości, może być aktualizmem, t. zn. czułym na zmienność potrzeb, ich wielorakość i mnogość. Mówię to, często bowiem popada się u nas w skrajności, z ultraestetyzmu n. p. przesiada się na konika klasowego i nieraz miałem wrażenie, że tylko dzięki swej obcości Antygona nie spotkała się z wyrokiem eksmisji za romantyczne cierpiętnictwo. Na takie i im podobne enuncjacje war toby zaaplikować lekarstwo w postaci lektury Stanisława Witkiewicza: nikt jak on nie uzmysłowił nam paradoksów rozwoju życia społecznego, nie wykazał, jak z zapatrzenia się w przeszłość Matejki, z „zacofanej" szlachetczyzny Kossaka, brał naród impuls do rozmachu w przyszłość. A Witkiewiczowi, wielokrotnie zdeklasowanemu, nikt chyba oportunizmu nie zarzuci...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.