zaaplikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przy udzielaniu pierwszej doraźnej pomocy należy liczyć się z ewentualnym brakiem w mieszkaniu chorego kwasu garbnikowego; w tych razach należy pamiętać 0 tym, że herbata zawiera znaczne jego ilości i dlatego też pierwszą czynnością lekarza będzie nałożenie na oparzone miejsce czystego ręcznika, zmoczonego w herbacie (zimnej!). Autor przestrzega przed stosowaniem, jako środków doraźnych, ciał olejowych, masła lub mąki, które wprawdzie zmniejszają bóle, jednak mogą doprowadzić do szybkiej zapaści. Po zaaplikowaniu okładu z kwasu garbnikowego wzgl. z herbaty, należy choremu podać gorący napój, dobrze go otulić i wstrzyknąć 0,01 lub 0,02 morfiny. Bezpośrednie, zbyt pospieszne odtransportowanie chorego do szpitala nie jest wskazane, poleca się raczej pozwolić choremu odpocząć y3 godziny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.