zaapreturowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszystkie odmiany Winacetów nadają się do apreturowania tkanin zarówno z celulozy regenerowanej, jak i z włókien syntetycznych. Stosowane zazwyczaj stężenia wynoszą 10—50 g/1 kąpieli, a dla uzyskania efektu sztywności używa się 75—150 g/1 Winacetu D lub DW. Przed wykończeniem większej partii tkanin należy koniecznie w próbach wstępnych ustalić odpowiednie stężenie żywicy, gdyż po zaapreturowaniu usunięcie żywicy jest sprawą bardzo trudną. Octan poliwinylu można usunąć z tkaniny tylko przez traktowanie trójchloroetylenem, acetonem lub innym odpowiednim rozpuszczalnikiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ankudowicz, Wacław et al. 1967. Przerób włókien chemicznych, Warszawa : Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.