zaaprobowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W rezultacie dyskusji projekt rezolucji przedstawiony przez p. Adatciego został przyjęty, a następne posiedzenie Rady wyznaczone na dzień 11 czerwca. Dla ostatecznego zaaprobowania dotychczasowych prac Komisji Trzech i rezultatów odbytych posiedzeń, zebranie to miało też rozstrzygnąć kwestję publikacji „raportu londyńskiego”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.