zaaprowidować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niejszą potrzebą. b W dziedzinie gospodarczej należałoby: 1 niezwłocznie uruchomić polski port w Gdańsku (Danzig), co pozwoli na zawiązanie stosunków handlowych ze światem, zwłaszcza z państwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi; 2 zaopatrzyć Polskę w przedmioty pierwszej potrzeby, przede wszystkim w produkty żywnościowe i odzież (załącznik VI, aneks I); 3 wypłacić zaliczkę na konto należnego od Niemiec odszkodowania dla robotników polskich, których okupanci wskutek systematycznego niszczenia przemysłu pozbawili pracy we własnym ikraju i wywieźli do Niemiec na roboty przymusowe, traktując ich jak niewolników (aneks II); 4 zaopatrzyć Polskę w instalacje niezbędne do odbudowy przemysłu zniszczonego przez okupantów, uzupełniając warunki zawieszenia broni zobowiązaniem Niemiec do zwrotu maszyn, instalacji, urządzeń etc. wywiezionych z Polski (aneks III); 5 zaaprowidować Polskę w surowce potrzebne do uruchomienia przemysłu oraz w narzędzia rolnicze i nawozy sztuczne dla rolnictwa (aneks IV i V); 6 zapewnić zwrot taboru kolejowego na ziemiach polskich przez okupantów (aneks VI); 7 udzielić Polsce kredytu na sfinansowanie wszystkich tych potrzeb oraz skonsolidowanie polskiego systemu pieniężnego (aneks VII)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicki, Andrzej 1957. Wspomnienia i dokumenty (1877-1920), Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.